Dana 11. svibnja 2015. godine, predsjednik Turističke zajednice, donosi odluku o imenovanju članova povjerenstva za popis imovine Turističke zajednica Općine Milna.

Predsjednik Turističke zajednice će zaključno sa stanjem na dan 13. svibnja 2015. izvršiti redoviti popis imovine i obveza:

  • dugotrajne nefinancijske imovine
  • kratkotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i vrijednosti
  • financijske imovine i obveza

Za obavljanje poslova popisa imovine, imenuje se sljedeće povjerenstvo:

1. Ana Grassi, predsjednica

2. Tineja Bonačić Piculović, članica

3. Dragica Čubretović, članica

uz suradnju savjetnice općinske načelnice Marije Dijaković. Datum početka rada povjerenstva je od 13. svibnja 2015. godine. Imenovano povjerenstvo obvezno je sastaviti izvješće te predati Općinskoj načelnici najkasnije do 18. svibnja 2015. godine.