Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 58. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 6/10 - pročišćeni tekst), Općinska načelnica Općine Milna 03. travnja 2015. godine donosi odluku o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna. Na sjednici skupštine DVD-a, održanoj dana 18. listopada 2014. godine, za zapovjednika je izabran Nenad Bonačić Vicić iz Milne, a za dozapovjednika Franko Matković, također iz Milne.

Dana 3. travnja 2015. Godine, Općinska načelnica donosi odluku u kojoj potvrđuje imenovanje Nenada Bonačić Vicića za zapovjednika te Franka Matkovića za dozapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna.