Općinska načelnica, dana 2. travnja 2015. godine, donosi rješenje o imenovanju savjetnika načelnice Općine Milna. Za savjetnika se imenuje Zorislav Bonačić Sargo iz Milne.

Savjetnik obavlja sljedeće poslove za Načelnicu: poslovi vezani za uređenje naselja i stanovanja; poslovi vezani za prostorno i urbanističko planiranje; poslove vezane za komunalno gospodarstvo; poslovi vezani za kulturu, tjelesnu kuturu i šport; poslovi vezani za promet; te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Savjetnik se imenuje do opoziva načelnice te će svoju dužnost obavljati volonterski.