Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2015. godinu. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv iz programa iz programa "Poduzetnički impuls" Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva kulture

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi –trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13),obrti prema Zakonu o obrtu (NN 143/13), zadruge prema Zakonu o zadrugama (NN 34/11, 125/13 i 76/14), ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i umjetničke organizacije prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96).

Uvjeti i kriteriji za odobravanje sredstava te namjena sredstava utvrđeni su u programu "Poduzetništvo u kulturi" za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  • nakladništvo i knjižarstvo
  • izvedbene umjetnosti
  • vizualne (likovne) umjetnosti.

Javni poziv otvoren je do 06. travnja 2015. godine. Više informacija na http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11912

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike.

Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine. Više informacija na http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3120