• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Obvezu dostave i objave godišnjeg financijskog izvještaja imaju političke stranke, nezavisni zastupnici i čanovi predstavničih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima se dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju u papirnatom obliku najkasnije do 02. ožujka 2015. godine.