• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti i Statuta Općine Milna, objavljene su tri odluke o početku i provedbi postupaka bagatelne nabave u predmetima: Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Rudunica-Milna, Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Ložišća i Usluge: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice naselja Milne-Južni dio. Detaljne informacije možete pročitati pod aktualnim natječajima.