• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Sukladno članku 4. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, objavljuje se javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima i studentima sa prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2014/2015 školsku odnosno akademsku godinu.