Konačni rezultati izbora za načelnika Općine Milna

U privitku objavljujemo konačne rezultate izbora za načelnika općine Milna.