Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, dana 4. studenoga 2016. godine donosi Odluku o poništenju javnog natječaja za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna na određeno vrijeme za radno mjesto administrativni tajnik/tajnica Općine Milna.