Na 34. sjednici OV održane 02. listopada 2020. godine donesena je odluka o uspostavi komunalne infrastrukture radi rješavanja pravnog statusa.

Evidencija komunalne infrastrukture obuhvaća:

- groblja i krematorij na grobljima

- nerazvrstane ceste

- javne zelene površine

Uspostavom evidencije komunalne infrastrukture bitno se olakšavaju ustupci ishođenja potrebnih akata građenja na objektima koji su proglašeni komunalnom infrastrukturom.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i njezinom pravnom statusu

Evidencija komunalne infrastrukture