• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivamo vas na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 14. ožujka 2018. godine.

Pozivamo vas na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 8. veljače 2018. godine.

Pozivamo vas na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 27. prosinca 2017. godine.