• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Milna dana 06. veljače donijela je Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine i Odluku o izvršavanju Odluke o pr privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.