• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), odredaba Zakona o financiranju lokalne samouprave (Narodne novine br.19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br.6/10), Općinsko vijeće Općine Milna na 12. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. godine donijelo je Proračun Općine Milna za 2018. godinu.

 

U privitku ovog članka objavljujemo proračun i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Objavljujemo Rebalans Općine Milna za 2017. godinu

Na temelju Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), odredaba Zakona o financiranju lokalne samouprave (Narodne novine br.19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br.6/10), Općinsko vijeće Općine Milna na 6. sjednici održanoj dana 13. rujna 2017. godine donijelo je Proračun općine Milna za 2017. godinu.

U privitku ovog članka objavljujemo proračun.

U privitku možete preuzeti financijska izvješća Općine Milna za period 1. siječanj 2017. - 30. lipanj 2017.

U privitku možete preuzeti financijska izvješća Općine Milna za 2016. godinu.

U privitku objavljujemo Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.