Na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),

Općinski načelnik donosi Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.