• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu Zakon) i članka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba) i članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 6/10 i 4/14) Općinski načelnik Općine Milna donosi Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 "Osibova-Lučice".

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš