Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 58. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14), načelnik Općine Milna dana 14. studenog 2014. godine donio je Zakučak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna PPUO Milna i objava javne rasprave.

Privitak - Zaključak i Javna rasprava