Izvješće o javnoj raspravi

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna.

Dostava primjedbi

Temeljem članka 100. Zakona o prostornom uređenu ("Narodne novine", broj 153/13) i Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Milne ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 5/14) načelnik Općine Milna dostavlja stručnom izrađivaču ID PPUO Milna zaprimljena mišljanja, prijedloge i primjedbe fizičkih i pravnih osoba tijekom javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milne.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Dostava primjedbi.pdf)Dostava primjedbi

Odgoda javnog izlaganja u okviru javne rasprave

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja TZ "Osibova-Lučice" odgođeno je dana 02. prosinca 2014. godine, te će se javno izlaganje uz obrazloženje izrađivača Plana održati dana 16.12.2014. godine s početkom u 17:00 sati.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna PPUO Milna i objava javne rasprave

Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 58. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14), načelnik Općine Milna dana 14. studenog 2014. godine donio je Zakučak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna PPUO Milna i objava javne rasprave.

Privitak - Zaključak i Javna rasprava

Prijedlog urbanističkog plana uređenja TZ "Osibova-Lučice" i objava javne rasprave

Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 58. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14), načelnik Općine Milna dana 14. studenog 2014. godine donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja TZ "Osibova-Lučice" i objavi javne rasprave.

Privitak - Zaključak i Javna rasprava