Bobovišća na moru

Bobovišća na moru su malo mediteransko i ribarsko mjesto sa starim kućama i dugom tradicijom. Stanovništvo Bobovišća bavi se turizmom.

Bobovišća na moru smještena su u lijepoj uvali koja se pri dnu račva na luku Bobovišća i Vičju luku.

Mjesto danas ima stotinjak stanovnika.

U Bobovišću na moru nalazi se kaštel utvrda iz 18 stoljeća, koja je danas preuređena u ljetnikovac. Osim kaštela, u Bobovišću na moru možete posjetiti i spomenik podignut u čast hrvatskom pjesniku Vladimiru Nazoru. Treba posjetiti i Vičju luku zato jer je ona jedan od značajnih lokaliteta s nalazima ilirsko-grčke civilizacije.