1. ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA

 

  • PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM

E-MAIL Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili putem e-propusnica

 

  • PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije od 9. svibnja 2020.g.)
  • Vitalni obiteljski razlozi moraju se potkrijepiti obrazloženjem i dokazima

 

  1. ZA KRETANJE SA OTOKA NA KOPNO I OBRATNO

 

  • PODNOSITELJ ZAHTJEVA PRVO MORA ZATRAŽITI SUGLASNOST OD KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA. SUGLASNOST SE PODNOSI NA OBRASCU „OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ TRAJEKTOM KOJI SE NALAZI NA WEB STRANICI KSOB stozerbrac.com

 

  • UKOLIKO KRIZNI STOŽER OTOKA BRAČA IZDA SUGLASNOST PODNOSITELJ ZAHTJEVA DOSTAVLJA STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA ZAHTJEV UZ KOJI PRILAŽE SUGLASNOST KSOB-a TE MU SE IZDAJE PROPUSNICA.

 

NAPOMENA : VLASNICI TVRTKI I OBRTA I DRUGI POSLODAVCI IZDAJU SVOJIM DJELATNICIMA PROPUSNICE, A ZA SLUČAJ PUTOVANJA IZVAN OTOKA BRAČA ILI NA OTOK BRAČ PRETHODNO MORAJU DOBITI SUGLASNOST KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA I NIJE POTREBNA PROPUSNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA.

 

Milna, 10.5.2020.g.

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA

Frane Lozić, načelnik

Aktualne novosti

Obavijest za obveznike plaćanja komunalne naknade/kućnih brojeva

30-10-2020 Oglasna ploča

Poštovani korisnici,   Obavještavamo Vas da račune za komunalnu naknadu i kućne brojeve od 08. listopada 2020. godine možete plaćati na šalterima Hrvatske pošte bez naplate provizije za obradu naloga. Računi se mogu plaćati u bilo kojem poštanskom uredu na području RH bez...

Više

Javni natječaj za stipendije 2020.-2021. godinu

29-10-2020 Oglasna ploča

Općina Milna raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčane potpore srednjoškolskim učenicima i studentima za 2020.-2021. godinu koji možete preuzeti na linku    Javni natječaj - srednjoškolski učenici Javni natječaj - studenti

Više

                               KONTAKTI:

Tajništvo 021/636-212

email: info@opcinamilna.hr

Pročelnik JUO 021/636-421

email: procelnica@opcinamilna.hr

Knjigovodstvo  021/636-482

email: knjigovodstvo@opcinamilna.hr

Računovodstvo 021/636-183

email: proracun@opcinamilna.hr

Komunalno društvo "Meštralun" d.o.o.

Tajnica mob. 095/627-22-72

Direktorica mob. 099/272-94-06

email: mestralun@opcinamilna.hr

 

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi općine Milna i njezinom pravnom statusu

Na 34. sjednici OV održane 02. listopada 2020. godine donesena je odluka o uspostavi komunalne infrastrukture radi rješavanja pravnog statusa. Evidencija...

Zapisnik sa 33. sjednice OV

U privitku možete preuzeti zapisnik sa 33. sjednice OV održane 10. srpnja 2020. godine

Zapisnik sa 32. sjednice OV

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 25. svibnja 2020.godine

Zapisnik sa 31. sjednice OV

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 04. svibnja 2020.godine

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...