• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivaju se svi mještani koji na svojim posjedima imaju stabla palme da se jave u komunalno društvo Meštralun, ili na kontakt brojeve : 095/627-22 72 i 099/272-94 06, ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. do 05. studenog 2018. godine radi organiziranog tretiranja nametnika CRVENE PALMINE PIPE, koja jke uvelike zahvatila palme na području Općine Milna.

Tretiranje će izvršiti ovlaštena tvrtka uz financiranje Općine Milčna. Tretiranje je nužno provesti na svim palmama, koje su već zaražene i na onima koje nisu, sukladno Akcijskom planu za suzbijanje i sprječavanje širenja crvene plamine pipe na palmama, da bi se umanjila mogućnost daljnje zaraze i eventualnog nestajanja stabala palmi na području naše Općine.

U prijavi je potrebno navesti:

1. Ime i prezime, kontakt broj

2. Broj i visinu palme (do 3 metra, ili viša od 3 metra) 

3. Točna adresa gdje se palma nalazi

 

O točnom vremenu tretiranja, biti će te naknadno obaviješteni.

 

Aktualne novosti

Savjetovanje s javnošću - Strategija razvoja općine Milna za razdoblje 2020.-2025.

19-05-2020 Oglasna ploča

OPĆINA MILNA OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE   Strategija razvoja općine Milna priručnik je koji olakšava planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, usmjerava djelovanje na svakodnevnoj razini, konstantno podsjećajući provoditelje...

Više

Postupak za izdavanje propusnica

11-05-2020 Oglasna ploča

ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA   PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM E-MAIL nacelnik@opcinamilna.hr ili info@opcinamilna.hr ili putem e-propusnica   PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...