• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Poštovani građani,

 

obavještavamo Vas da za kretanje unutar Općine Milna NIJE POTREBNA PROPUSNICA, a za sve ostalo morate ispuniti zahtjev i dostaviti ga na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. , a propusnica će biti poslana na e-mail ili broj mobitela koji unesete u zahtjev.

 

OBRAZAC ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

Donosimo Vam tumačenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta za poljoprivrednike, stočare i ribare

 

1. Na koji se način ova Odluka odnosi na poljoprivrednike, to jest, da li im je i dalje dozvoljen rad na poljoprivrednim površinama?

Poljoprivrednicima je je dozvoljen rad na poljoprivrednim površinama na području matične JLS uz obavezno pridržavanje svih do sad propisanih mjera opreza.

 

2. S obzirom da mnogi poljoprivrednici imaju poljoprivredna zemljišta ili drže stoku i izvan mjesta prebivališta, da li je potrebno ishoditi propusnice i na koji način?

Svi poljoprivrednici koji imaju poljoprivredna zemljišta ili drže stoku izvan mjesta prebivališta moraju za kretanje do tog mjesta ishoditi propusnicu u svojoj matičnoj JLS odnosno njenom Stožeru CZ, pri obavljanju svoje djelatnosti moraju se pridržavati svih do sad propisanih mjera opreza.

 

3. Kako se navedena odluka primjenjuje na ribare i njihovu djelatnost?

Ribari mogu nesmetano obavljati svoju djelatnost ukoliko pri tome ne ulaze u luke izvan svojih matičnih JLS uz obavezno pridržavanje svih do sad propisanih mjera opreza.

 

Zahtjev za izdavanje propusnice

OBAVIJEST O IZDAVANJU PROPUSNICA ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVIŠTA

 

Nastavno na odluku Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, za građane sa područja Općine Milna važna je slijedeća obavijest:

 

  1. Ako iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili zbog kupnje hrane i osnovnih potrepština moraju napustiti Općinu Milna, pri tom moraju zatražiti propusnicu od Stožera civilne zaštite Općine Milna.

 

-          Propusnicu građani mogu zatražiti preko mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. , a ista će im biti nakon obrade zahtjeva dostavljena putem maila u skeniranom obliku.

 

-          Propusnicu građani mogu zatražiti putem broja telefon 021 636 212 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati , a ista će im biti dostavljena, odnosno ostavljena na način da se u potpunosti izbjegne fizički kontakt, a što će im biti pojašnjeno u povratnom telefonskom pozivu sa strane Općine Milna.

 

            Napomena: Zbog odrade i drugih poziva, te izvršavanja i drugih zadaća općinske uprave u svezi osiguravanja uvjeta za život i rad naše zajednice u ovim uvjetima skrećemo pozornost na rok obrade zahtjeva u roku od maksimalno 24 sata te se s tim u vezi moli pravodobno podnošenje zahtjeva.

 

 

  1. Ako osoba mora napustiti prebivalište zbog

 

-          prometa i kretanja za opskrbu područja,

-          migracija zaposlenih u službama bitnima za pružanje zdravstvene i   veterinarske zaštite,

-          dostavu lijekova i sanitetskog materijala,

-          održavanje komunalne djelatnosti,

-          vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom,

-          zaštitarske službe,

-          izvješćivanja javnosti,

-          putovanja na posao i posla ako je neophodno i ne može se obaviti od          kuće te

-          žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti         COVID-19

 

  • propusnice izdaju, ovjeravaju i potpisuju odgovorne osobe u pravnoj osobi (vrijedi i za odgovorne osobe u tvrtkama i obrtima)

 

  1. Ako osoba mora napustiti zbog hitne medicinske skrbi

 

  • propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.

Aktualne novosti

Zahtjev za izdavanje propusnice

25-03-2020 Oglasna ploča

Poštovani građani,   obavještavamo Vas da za kretanje unutar Općine Milna NIJE POTREBNA PROPUSNICA, a za sve ostalo morate ispuniti zahtjev i dostaviti ga na e-mail nacelnik@opcinamilna.hr , a propusnica će biti poslana na e-mail ili broj mobitela koji unesete u zahtjev.   OBRAZAC ZA...

Više

Obavijest za bračke poljoprivrednike, stočare i ribare

24-03-2020 Oglasna ploča

Donosimo Vam tumačenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta za poljoprivrednike, stočare i ribare   1. Na koji se način ova Odluka odnosi na poljoprivrednike, to jest, da li im je i dalje dozvoljen rad na poljoprivrednim površinama? Poljoprivrednicima je je dozvoljen rad...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...