• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 3/11), Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora studentima i srednjoškolskim učenicima  s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2019./2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Milna poziva proračunske korisnike za predlaganje financijskih planova javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Rok za podnošenje financijskog plana sa programima je do 15. listopada.

Prijavnicu možete preuzeti u privitku.

 

Obavještavamo Vas da dana 24. rujna 2019. godine u 11.30 sati u općinskoj vijećnici Općine Milna, održati će se javno izlaganje o Studiji o prihvatljivosti zahvata za ekološku mjeru "Izgradnja Turističkog naselja T2-1-BJ Milna", a ista će biti izložena u općinskoj vijećnici Općine Milna od 16. rujna do 15. listopada 2019. godine.

 

Javna rasprava - obavijest

Studija

Aktualne novosti

Javni natječaj - stipendije za 2019./2020. godinu

18-09-2019 Oglasna ploča

Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 3/11), Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora studentima i srednjoškolskim učenicima  s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2019./2020. godinu

Više

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2020. godinu

18-09-2019 Oglasna ploča

Jedinstveni upravni odjel Općine Milna poziva proračunske korisnike za predlaganje financijskih planova javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje financijskog plana sa programima je do 15. listopada. Prijavnicu...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu Poštovani stanovnici, predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...