• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivaju se svi mještani koji na svojim posjedima imaju stabla palme da se jave u komunalno društvo Meštralun, ili na kontakt brojeve : 095/627-22 72 i 099/272-94 06, ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. do 05. studenog 2018. godine radi organiziranog tretiranja nametnika CRVENE PALMINE PIPE, koja jke uvelike zahvatila palme na području Općine Milna.

Tretiranje će izvršiti ovlaštena tvrtka uz financiranje Općine Milčna. Tretiranje je nužno provesti na svim palmama, koje su već zaražene i na onima koje nisu, sukladno Akcijskom planu za suzbijanje i sprječavanje širenja crvene plamine pipe na palmama, da bi se umanjila mogućnost daljnje zaraze i eventualnog nestajanja stabala palmi na području naše Općine.

U prijavi je potrebno navesti:

1. Ime i prezime, kontakt broj

2. Broj i visinu palme (do 3 metra, ili viša od 3 metra) 

3. Točna adresa gdje se palma nalazi

 

O točnom vremenu tretiranja, biti će te naknadno obaviješteni.

 

Poštovani stanovnici Općine Milna, obavještavamo Vas da je ovlašteni koncesionar tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. od 01. listopada 2018. godine započela sa zimskim rasporedom rada, stoga se otpad odvozi tri puta tjedno (utorak, četvrtak i subota). Također, Vas molimo da sav otpad građevinskog materijala odlažete u Miran dolac. Za odlaganje glomaznog otpada za mjesto Milna i Podhume ostavljeni su kontejneri na ulazu do obilaznice, a za mjesta Ložišće, Bobovišće i Bobovišće na moru su na mjestu Čelca u Ložišćima.

Pozivaju se svi vlasnici, koji na svojim nekretninama imaju palme, da se jave Komunalnom društvu Meštralun d.o.o. Detaljan opis možete preuzeti u privitku.

Aktualne novosti

Javni poziv-Crvena Palmina pipa

26-10-2018 Oglasna ploča

Pozivaju se svi mještani koji na svojim posjedima imaju stabla palme da se jave u komunalno društvo Meštralun, ili na kontakt brojeve : 095/627-22 72 i 099/272-94 06, ili na email: mestralun@opcinamilna.hr do 05. studenog 2018. godine radi organiziranog tretiranja nametnika...

Više

Obavijest stanovnicima Općine Milna

11-10-2018 Oglasna ploča

Poštovani stanovnici Općine Milna, obavještavamo Vas da je ovlašteni koncesionar tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. od 01. listopada 2018. godine započela sa zimskim rasporedom rada, stoga se otpad odvozi tri puta tjedno (utorak, četvrtak i subota). Također, Vas molimo da sav otpad građevinskog...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u...

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Proračun, natječaji i javna nabava

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu           Poštovani stanovnici,   predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...

Informacija o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna

U privitku možete preuzeti Informaciju o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna