• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

OBAVIJEST – POŽAR NA PREDJELU „ZAGLAV“

 

Poštovani građani općine Milna,

 

slijedom uputa policijske postaje Brač molimo Vas da svi koji su eventualno pretrpjeli materijalnu štetu u požaru koji je izbio 30. svibnja 2020. godinu u Milni na predjelu „Zaglav“ da prijave štetu na slijedeću adresu:

 

Policijska postaja Brač

Mladena Vodanovića 25, Supetar

Tel. – 021/309-210, 021/631-145

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna.

Kako bi korisnika upisali u grobni očevidnik i izdali rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme potrebno je dokazati da isti ostvaruje pravo na korištenje predmetnog grobnog mjesta ( ugovor o izgradnji grobnice, rješenje o nasljeđivanju iza smrti korisnika grobnog mjesta, ugovorom o kupnji grobnog mjesta, potvrdom o kupnji grobnog mjesta ili nekim drugim ekvivalentnim dokumentom ).

Za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba POZIVAJU se korisnici grobnih mjesta da  dostave sljedeće podatke :

- preslik osobne iskaznice korisnika, OIB, kontakt podatke ( broj telefona)

- podatke o ukopanim osobama u predmetno grobno mjesto ( godinu rođenja i smrti)

 

Na položajnom planu groblja utvrdit će se točna lokacija predmetnog grobnog mjesta.

Zbog sastavljanja grobnog očevidnika, registra umrlih osoba te izdavanja rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, Uprava groblja savjetuje svim korisnicima da reguliraju svoje obveze kako bi stekli prava sukladno Zakonu o grobljima.

Sve podatke dostaviti na adresu Komunalno društvo Meštralun d.o.o. , Sridnja  kala 1, 21405  Milna, na e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. do 01. rujna 2020. godine.

 Za sve informacije vezano za groblja kontaktirajte nas na brojeve : 095-627-2272      ili  099-272-9406.

Milna, 22. svibnja 2020.

 

 

OPĆINA MILNA OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE

 

Strategija razvoja općine Milna priručnik je koji olakšava planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, usmjerava djelovanje na svakodnevnoj razini, konstantno podsjećajući provoditelje na konačni cilj, a to je općina koja je sigurno i atraktivno mjesto za život, s uređenim infrastrukturnim, komunalnim i drugim uvjetima za stabilan razvoj gospodarstva, kulturnog života i stvaralaštva njenog stanovništva. Provoditelji su pritom baš svi stanovnici općine Milna pred koje ovaj dokument stavlja obvezu i pravo sudjelovanja u razvoju vlastite zajednice, kroz participaciju u procesu izrade, implementacije, ali i revizije same strategije razvoja koja, premda opsežna, ipak ne može adekvatno u planiranom periodu obuhvatiti i riješiti baš sve uočene potrebe na terenu.

Nacrt Strategije razvoja Općine Milna može se preuzeti na dole navedenom linku.

Razdoblje javnog savjetovanja je od 19.5.2020. do 2.6.2020. godine.

U navedenom roku svi zainteresirani mogu dati mišljenje, prijedloge i primjedbe na navedeni akt putem obrasca na dole navedeni link:

 

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Milna za razdoblje 2020. – 2025. godine

Obrazac za javno savjetovanje sa javnošću na Nacrt prijedloga Strategije razvoja općine Milna

Aktualne novosti

Obavijest - požar u Milni predio "Zaglav"

04-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST – POŽAR NA PREDJELU „ZAGLAV“   Poštovani građani općine Milna,   slijedom uputa policijske postaje Brač molimo Vas da svi koji su eventualno pretrpjeli materijalnu štetu u požaru koji je izbio 30. svibnja 2020. godinu u Milni na predjelu „Zaglav“ da prijave štetu...

Više

Obavijest korisnicima groblja

01-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna. Kako...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...